Dlaczego warto?

Jak w wielu dziedzinach, tak i w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy niezastąpione są tradycyjne metody nauczania. Udowodniono jednak, że wzbogacenie form tradycyjnych odpowiednio dopracowanym szkoleniem e-learninogwym w znacznym stopniu wpływa na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności użytkowników uczestniczących w szkoleniu.

Połączenie takie zostało określone mianem blended - learningu i z powodzeniem jest wykorzystywane za granicą we wszystkich instytucjach w których konieczne jest utrzymanie wysokiej jakości szkolenia (paramedycy, lekarze itp.). Co istotne, połączenie technik tradycyjnych i e-learningowych umożliwia podniesienie jakości szkolenia z jednoczesną redukcją jego kosztów.

Wdrożenie systemu iMedic jest najtańszą ale również najskuteczniejszą formą realizacji nałożonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej (rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) obowiązku samokształcenia i innych form doskonalenia zawodowego zawierającego elementy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

szkolimy już 8800

Podstawa prawna

nota prawna

Aktualizację wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownik realizuje poprzez samokształcenie lub inne formy doskonalenia zawodowego zawierającego elementy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy...

Skuteczność

nota prawna

Przystępna i atrakcyjna forma nauki umożliwiająca kontrolę skali, zaawansowania i poziomu skuteczności realizowanych procesów dydaktycznych.

Korzyści

 • Brak dezorganizacji pracy
  realizacja obowiązku szkolenia nie wpływa na gotowość operacyjną jednostki.
 • Zawsze aktualne treści i informacje
  możliwość stałego doskonalenia i aktualizowania programu szkoleniowego oraz zapisywanie informacji w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość zarządzania szkoleniem
  ułatwia organizację, ocenę jakości, sprawozdawczość oraz nadzór nad szkoleniem.
 • Nowoczesny sposób nauczania
  forma kursu zwiększająca skuteczność oraz jakość szkolenia uwzględniająca specyfikę służby.
 • Standaryzacja działań na poziomie jednostki/województwa
  nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych dla wszystkich ratowników.
 • Obniżenie kosztów szkolenia
  tańsza i wielokrotnie skuteczniejsza niż wykłady forma kształcenia.

Zaufali nam

Dopracowane materiały i wymierne efekty kształcenia powodują że z każdym rokiem zwiększa się liczba szkolonym za pośrednictwem e-learningu iMedic ratowników. Zaufali nam:

 • KW PSP w Krakowie - Województwo Małopolskie
 • KW PSP Szczecin - Województwo Zachodniopomorskie
 • KW PSP Łódź - Województwo Łódzkie
 • Grupa Bieszczadzka GOPR
ZOBACZ REFERENCJE
szkolimy już 8800