Jak to działa?

Jak to dziala ZOBACZ VIDEO

iMedic jest wirtualną platformą szkoleniową zawierającą kompleksowy kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Stworzony został z myślą o Państwowej Staży Pożarnej i sygnalizowanej przez komendy potrzebie pracowników do ciągłego doskonalenia i aktualizowania wiedzy z tego zakresu. E-learning adresowany jest do ratowników wszystkich służb współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności do ratowników straży pożarnej.

System został przystosowany do standardów prostej w obsłudze aplikacji e-learningowej, oferującej wygodny dostęp do obszernej i fachowej wiedzy. Dzięki rzetelnym opracowaniom merytorycznym, stale aktualizowanym zgodnie z najnowszymi wymogami, iMedic zapewnia swoim użytkownikom ustawiczny rozwój w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Zawarte w szkoleniu symulacje ułatwiają usystematyzowanie wiedzy i umożliwiają bardziej efektywne opanowanie sekwencji działań. Tym samym przygotowują ratownika do podejmowania właściwych decyzji na miejscu zdarzenia.

Możliwość zarządzania szkoleniem, przez komendantów jednostek i koordynatorów medycznych, pozwala na ingerencję w treść kursu, wprowadzanie aktualizacji, planowanie, a także monitorowanie procesów dydaktycznych na różnych etapach zaawansowania. Dzięki licznym opcjom administracyjnym, system nie tylko jest narzędziem szkoleniowym ale także umożliwia śledzenie, raportowanie i organizację doskonalenia zawodowego w skali jednostki bądź województwa.