Referencje

System wdrażany jest i rozwijany od 2006 roku.

Szkolimy już ponad 11500 ratowników
Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi

„Platforma iMedic, poprzez zamieszczone w niej symulacje, pytania testowe z zakresu KPP oraz odpowiednio dopracowaną zawartość merytoryczną, wydaje się być najtańszą, skuteczną, a zarazem najatrakcyjniejszą, dostępną na rynku, formą realizowania szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie w skali województwa. Wdrożenie systemu e-learningowego iMedic, ma niewątpliwie pozytywny wpływ na podniesienie poziomu przygotowania merytorycznego ratowników, do prowadzenia działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.”

POBIERZ PDF
Komenda Wojewódzka PSP w Małopolsce

Komenda Wojewódzka PSP w Małopolsce

"Wdrożenie systemu e-learningowego "iMedic" z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie pozytywnie wpłynęło na przygotowanie merytoryczne ratowników do egzaminów recertyfikacyjnych i ustanowiło nową jakość kształcenia. "iMedic" funkcjonuje w Komendzie już 3 lata...

POBIERZ PDF
Komenda Główna PSP

Komenda Główna PSP

… po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnień stwierdzamy, iż aktualna wersja programu szkoleniowego jest poprawna pod względem merytorycznym. Ponadto należy zauważyć, iż przedstawiona propozycja jest bardzo atrakcyjna pod względem graficznym i zawartych treści edukacyjnych, które pokrywają się w znacznej części z obecnie obowiązującym ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy... które ratownik powinien realizować poprzez samokształcenie lub poprzez inne formy doskonalenia zawodowego…

POBIERZ PDF
Napisali o nas: Kurier strażacki

Napisali o nas: Kurier strażacki

Platforma iMedic to obecnie najskuteczniejszy z dostępnych na rynku systemów e-learningu z ratownictwa medycznego. Stworzona została w celu zaspokojenia sygnalizowanych przez ratowników potrzeb do ciągłego doskonalenia oraz systematyzowania wiedzy z tego zakresu. Jej zalety są nie do przecenienia przy uwarunkowaniach wynikających z prowadzenia szkoleń w służbie z racji jej specyfiki i wymagań jakie stawia.

POBIERZ PDF