Dla administratora

iMedic nie jest tylko profesjonalną aplikacją e-learningową z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest także zaawansowanym narzędziem do zarządzania szkoleniem i monitorowania jego efektów.

Zgodnie z zaleceniami opartymi na faktach naukowych, metody nauczania bezwzględnie powinny podlegać systematycznej ocenie. Ma to na celu upewnienie się że ratownicy przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz sekwencję działań która pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zdarzeń. Uzyskiwana w ten sposób informacja zwrotna i realizowany nadzór, umożliwia określenie skuteczności realizowanego szkolenia i precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych problemów.

Każdy z użytkowników systemu posiada indywidualną kartę szkolenia zapisaną w bazie danych. Zawiera ona wszystkie wyniki oraz informacje o procesie szkolenia. System ułatwia działania koordynatorów medycznych na poziomie wojewódzkim oraz komendantów poszczególnych jednostek. Mnogość opcji dostępnych w panelu administracyjnym, usprawnia przepływ informacji między koordynatorem a komendantami, jak również między komendantami a podległymi im ratownikami.

Pełna kontrola nad szkoleniem

test wyboru

Generowanie raportów

Generuj raporty z realizowanego szkolenia

egzamin

Śledzenie aktywności

Zbieraj informacje o aktywności użytkowników

egzamin

Śledzenie postępów

Zobacz jak przebiega proces szkolenia i jakie występują problemy

test wyboru

Zarządzanie testami

Zarządzaj pytaniami testowymi i zmieniaj ich treść

egzamin

Wiadomości test

Wysyłaj wiadomości do użytkowników

egzamin

Segmentacja użytkowników

Twórz grupy użytkowników i zarządzaj bazą danych