Dla ratownika

Interaktywny podręcznik

Fundamentem szkolenia są wnikliwie dopracowane pod względem merytorycznym materiały dydaktyczne. W celu uatrakcyjnienia formy kursu, wzbogacono je o ilustracje i filmy, które pozytywnie wpływają na efektywność przyswajania wiedzy.

Treść szkolenia podlega stałym konsultacjom z koordynatorami medycznymi i jest na bieżąco aktualizowana. Dzięki temu ratownicy mają dostęp do zawsze świeżej, aktualnej i pewnej wiedzy.

Kurs został podzielony na etapy, które zakończono symulacjami egzaminacyjnymi oraz testami jednokrotnego wyboru. Przejście do następnego etapu szkolenia jest możliwe jedynie po zaliczeniu wcześniejszych części kursu, a wyniki zapisywane są na specjalnej, indywidualnej karcie użytkownika.

Symulacje

Zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami, czytelne opracowanie i przedstawienie wiedzy jest zaledwie pierwszym etapem w dydaktyce ratownictwa medycznego. Kolejnym jej istotnym elementem jest skuteczne wdrożenie przekazywanej wiedzy do praktyki codziennych działań podejmowanych przez ratowników (implementacja wiedzy).

Lepszemu i bardziej efektownemu opanowaniu sekwencji działań, służą symulacje szkoleniowe i egzaminacyjne, w których ratownik udziela pomocy wirtualnemu poszkodowanemu. Stan poszkodowanego zmienia się adekwatnie do poczynań ratownika, ulegając poprawie w przypadku prawidłowego postępowania bądź pogarszając się w miarę popełnianych błędów. Stwarza to wrażenie sytuacji realnych działań i ma na celu upewnienie się, że ratownicy przyswajają i zapamiętują wiedzę, która pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zdarzeń.

W przeprowadzonych badaniach potwierdzono, że przygotowanie przed kursem praktycznym, szkolenie oparte o symulacje oraz systematyczne powtarzanie wiedzy (wiedza i umiejętności zanikają już po okresie 3-6 miesięcy) znacząco wpływają na uzyskiwane efekty kształcenia i są powiązane z lepszymi efektami leczenia realizowanego przez przeszkolone osoby. System e-learningowy iMedic umożliwia realizację wspomnianych zaleceń we wszystkich jego obszarach.

Symulacje szkoleniowe

W symulacji szkoleniowej w przypadku popełnionego błędu ratownikowi natychmiast wyświetla się podpowiedź i informacja o tym jakie powinien podjąć prawidłowe działania. Ten rodzaj symulacji ma oswoić ratownika z interface’m symulacji i ułatwić przyswojenie standardowej sekwencji działań.

Symulacje egzaminacyjne

Symulacje egzaminacyjne mają sprawdzić umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy ratownika i umożliwić samodzielną korekcję stwierdzonych błędów. W symulacji egzaminacyjnej ratownik może działać w dowolny sposób. Błędy mają wpływ na punktację, stan pacjenta, są rejestrowane i wyświetlane na końcu symulacji.

Zobacz przykładową symulację

Weryfikacja wiedzy

Popełnione przez ratownika błędy są zapamiętywane i wyświetlane wraz z punktacją po zakończeniu symulacji lub testu. Dzięki temu uczestnik szkolenia uzyskuje każdorazowo informację zwrotną (tzw. feedback) i ma możliwość samodzielnego skorygowania swoich błędów. Taka forma szkolenia jest efektywna i niestresująca dla ratowników.

test wyboru

Test wyboru

Oprócz symulacji w systemie zawarto klasyczne testy jednokrotnego wyboru. Treść pytań jest tożsama z pytaniami na egzaminach kursów z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i może być dowolnie edytowana przez koordynatorów medycznych lub administratorów systemu.

egzamin

Egzamin

Cały egzamin zakończony jest egzamien. W każdym przypadku ratownik otrzymuje informację o popełnionych błędach. Umożliwia ona samodzielną korekcję błędów i zaliczenie egzaminu bądź danego etapu szkolenia.